Меню
Погода
Календар
«    Січень 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Друзі сайту
Архів
Січень 2018 (1)
Грудень 2017 (6)
Листопад 2017 (11)
Жовтень 2017 (6)
Вересень 2017 (5)
Серпень 2017 (1)


Реєстраційна служба Немирівського РУЮ повідомляє


Автор: admin       Дата: 7-10-2015       Категорія: Новини       Переглядів: 255     

 

 

Публічність і відкритість виборчого процессу

 

Правові норми щодо публічності і відкритості виборчого процесу містить стаття 13 Закону України «Про місцеві вибори»(далі - Закон). Зокрема це:

- Організація і проведення місцевих виборів здійснюються публічно і відкрито;

 

- Виборчі комісії інформують громадян України про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про виборчі округи і виборчі дільниці, про основні права виборців, про порядок заповнення виборчих бюлетенів, забезпечують можливість для ознайомлення виборців зі списками виборців, відомостями про кандидатів, оприлюднюють протоколи про підрахунок голосів виборців, про підсумки голосування та результати місцевих виборів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених цим Законом;

 

- Рішення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, що стосуються місцевих виборів та зачіпають законні права громадян, а також рішення виборчих комісій доводяться до відома громадян через друковані засоби масової інформації або оприлюднюються в інший спосіб у триденний строк з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено законом;

 

- Усі засоби масової інформації незалежно від форми власності зобов’язані справедливо, збалансовано та неупереджено висвітлювати хід підготовки і проведення місцевих виборів у новинах, інформаційних випусках, ток-шоу, дискусійних та інших програмах. Виборчі комісії, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, посадові і службові особи цих органів зобов’язані в межах своїх повноважень і компетенції надавати їм інформацію щодо ходу підготовки і проведення місцевих виборів;

 

- Щодо відомостей, які  передаються Центральній виборчій комісії через інформаційні системи, засоби електронного зв’язку, є інформацією, що не має юридичного значення.

 

Немирівське районне управління юстиції

Про порядок та строки розгляду скарг виборчими комісіями.

Розділ ХШ «Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються місцевих виборів» Закону України «Про місцеві вибори»(далі - Закон)містить статтю 96 щодо форми та змісту скарги та статтю 97 щодо порядку і строків розгляду скарг виборчими комісіями.

Скарга до виборчої комісії подається у письмовій формі та має містити:

- назву виборчої комісії, до якої подається скарга;

- прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) або найменування суб’єкта звернення зі скаргою, адресу місця його проживання, місцезнаходження (поштова адреса), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

- прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) або найменування суб’єкта оскарження, адресу місця його проживання, місцезнаходження (поштова адреса), а також номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти, якщо такі є;

- суть порушеного питання;

- виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення зі скаргою обґрунтовує свої вимоги;

- чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб’єкта розгляду скарги;

- перелік документів і матеріалів, що додаються;

- у разі їх наявності зазначення заінтересованих осіб, яких суб’єкт звернення зі скаргою вважає за потрібне залучити до розгляду скарги (або зазначення про відсутність таких осіб);

- підпис суб’єкта звернення зі скаргою або його представника із зазначенням дати підписання.

Порядок розгляду скарг виборчими комісіями визначається цим Законом та порядком розгляду скарг, встановленим Центральною виборчою комісією.

Скарга, оформлена без додержання вимог статті 96 цього Закону, повертається відповідно Головою Центральної виборчої комісії або за його дорученням іншим членом Центральної виборчої комісії чи головою або заступником голови територіальної чи дільничної виборчої комісії суб’єкту звернення зі скаргою без розгляду не пізніше наступного дня після дня надходження скарги, а скарга, подана напередодні дня голосування, у день голосування чи наступного дня після дня голосування, - невідкладно. У разі повернення скарги без розгляду зазначається вичерпний перелік недоліків, які перешкоджають розгляду скарги, і вказується на можливість повторного звернення зі скаргою, оформленою відповідно до вимог статті 96 цього Закону, у встановлені цим Законом строки.

У разі повторного подання скарги з невиправленими недоліками або з допущенням нових недоліків виборча комісія приймає рішення про залишення її без розгляду по суті.

Скарга, оформлена з додержанням вимог, розглядається відповідною територіальною виборчою комісією на засіданні протягом двох днів з дня її отримання, а Центральною виборчою комісією - протягом трьох днів з дня її отримання, якщо інше не передбачене цим Законом.

Якщо скарга, що стосується порушення, яке мало місце під час голосування, подана до дільничної виборчої комісії, розглядається нею одразу після закінчення голосування.

У разі коли скарга, що стосується порушення, яке мало місце в день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення підсумків голосування на дільниці, подана до територіальної виборчої комісії, розглядається відповідною територіальною виборчою комісією у дводенний строк з дня її подання.

Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов’язковим своєчасним повідомленням суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, телефонограмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Неприбуття на засідання суб’єкта розгляду скарги, осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

 

Немирівське районне управління юстиції

 

Щодо права голосу на виборах.

25 жовтня 2015 року в Україні очікуються місцеві вибори. Закон України «Про місцеві вибори» (далі - Закон) визначає основні засади, організацію і порядок проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост.

Згідно частини 1 статті 3 «Загальне виборче право» Закону - право голосу на виборах  депутатів районної ради мають громадяни України, які належать до відповідних територіальних громад на території цього району та проживають в межах відповідного територіального  виборчого округу.

Право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, виборах сільського, селищного, міського голови мають громадяни України, які належать до відповідної територіальної громади та проживають в межах відповідного виборчого округу.

Право голосу на виборах старости мають громадяни України, які належать до відповідної об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади та проживають на території населеного пункту (села або селища), де за рішенням об’єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади проводяться такі вибори.

Громадяни України, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах, є виборцями.

Документом, який посвідчує особу, підтверджує громадянство та засвідчує місце проживання виборця на місцевих виборах, є паспорт громадянина України або ж тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України).

Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем проживання.

Підставою реалізації виборцем свого права голосу на місцевих виборах є його включення до списку виборців на виборчій дільниці.

Виборці мають право на участь у роботі виборчих комісій як їх члени, проведенні передвиборної агітації, здійсненні спостереження за проведенням виборів та в інших заходах, пов’язаних з організацією та проведенням виборів, що реалізується ними у порядку, визначеному цим та іншими законами України.

Будь-які прямі або непрямі привілеї чи обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України та цим Законом.

Військовослужбовці строкової служби, громадяни України, які проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.

Військовослужбовці, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах згідно із частиною 1 статті 3 цього Закону, голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Для забезпечення умов для вільного волевиявлення таким військовослужбовцям у день голосування надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години.

 

Немирівське районне управління юстиції

 

Реєстрація нерухомості: здійснити реєстрацію нерухомого майна можна швидше, але дорожче.

 

З 15 вересня 2015 року можна зареєструвати речові права не нерухоме майно за три дні, за один день, за 2 години або ж за 30 хвилин з моменту прийняття заяви. Але, така реєстрація коштуватиме значно дорожче звичайної. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 року № 669 “Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 190”, яка встановлює скорочені строки надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і регулює розмір їх оплати.

Зокрема, зазначається, що державна реєстрація речових прав на нерухоме майно може відбуватися за три робочі дні з моменту прийняття заяви. Оплачується така послуга у подвійному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Також встановлюється, що реєстрація прав за заявою, строк розгляду якої відповідно до закону становить 14 робочих днів буде відбуватись у межах п’яти робочих днів з моменту прийняття заяви. За це також передбачено подвійний розмір адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно.

Реєстрація прав на нерухоме майно протягом одного робочого дня з моменту прийняття заяви про реєстрацію оплачуватиметься у п’ятикратному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно. А реєстрація за дві години – у десятикратному розмірі.

Також документом передбачається, що державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно може відбуватись протягом 2 годин та оплачуватись у подвійному розмірі адміністративного збору за державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно.

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у паперовій формі можливе за дві години та за 30 хвилин. Вартість отримання такої інформації – у подвійному розмірі плати за надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та у потрійному розмірі відповідно.

 

 

Про Державну Програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)на 2015—2017 роки.

Постановою Кабінету Міністрів України  від 29 квітня 2015 р. № 265 затверджено  Державну Програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015—2017 роки, метою якої є створення ефективної загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики.

Програма розроблена відповідно до Закону України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014—2017 роки”(№ 1699 від 14.10.2014).

Виконання Програми дасть змогу здійснити невідкладні заходи з проведення антикорупційної реформи. Це забезпечення формування та реалізація державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють, впровадження ефективного моніторингу та координацію реалізації антикорупційної політики незалежним спеціалізованим органом із залученням представників громадянського суспільства;зменшення впливу корупціогенних ризиків на діяльність органів законодавчої влади, посилення громадського контролю за їх діяльністю; створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушення етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, іншими особами; сприяння усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, формування нетолерантного ставлення бізнесу до корупції; розширення можливості для доступу до суспільно важливої інформації; формування в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції та  підвищення рівня довіри населення до влади.

 

Немирівське районне управління юстиції


 (голосів: 0)
__________ _a____________ __________ ______ ____ ______ ______________ __________ ________ ______ ________ _____ ________ _______ _____ _________ ____ ______ _____ ______ ___ __________ ____ _______ ______ ______ ______ ________ ______ ____ ________ ____ ________ _______ ______
Користувач
Логін :
Пароль :
Органи влади
Статистика